Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální otázky promlčení trestní odpovědnosti / Vladimír Pelc.    Trestněprávní revue.roč. 17, (2019), č. 1, s. 1-7.
  článek

  článek

 2. Aplikácia princípu ultima ratio so zameraním na prípravné konanie trestné / Eva Šandriková.    Forum Iuris Europaeum.roč. 5, (2017), č. 1, s. 79-89.
  článek

  článek

 3. České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí : (vybrané problémy) / Vladimír Kratochvíl. České trestní právo hmotné a procesní ..., 2009   .  Brno :  Masarykova univerzita,  2009 . 184 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF210000
  Z000100
  časopis

  časopis

 4. Der deutschsprachige Rechtssatz : Untersuchungen zu seinen syntaktisch-semantischen Charakteristika im deutschen Strafgesetzbuch : ein Beitrag zur deutschen Fachsprache als Sprachenbrücke im vereinten Europa / Marina Mináriková.    Hamburg :  Verlag Dr. Kovač,  2006 . 194 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 5. Ještě jednou k zásadě subsidiarity trestní represe v teorii a praxi českého trestního práva / Katarána Kandová.    Trestněprávní revue.roč. 17, (2018), č. 9, s. 206-2014.
  článek

  článek

 6. Ještě několik poznámek na téma zásady subsidiarity trestní represe / Alena Tibitanzlová, Jiří Mulák.    Trestněprávní revue.roč. 17, (2018), č. 5, s. 115-120.
  článek

  článek

 7. K některým aspektům nutné obrany ve smyslu § 29 trestního zákoníku / Pavel Kučera.    Trestní právo.roč. 21, (2017), č. 4, s. 11-20.
  článek

  článek

 8. K některým aspektům trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi podle § 270 trestního zákoníku / / Dalibor Šelleng.    Acta MUP.roč. 9, (2018), č. 2, s. 37-45.
  článek

  článek

 9. K podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody / Pavel Šámal, Helena Válková.    Trestněprávní revue.(2012), Roč. 11, č. 11-12, s. 249-255.
  článek

  článek

 10. Kurs trestního práva : trestní právo hmotné : obecná část / Vladimír Kratochvíl.    Praha :  C.H. Beck,  2009 . xxxvii, 797 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF500100
  Z000100