Výsledky vyhledávání

 1. Advokátní řád, kárný statut, předpisy : advokátní řád a kárný statut doplňující / Stanislav Hendrych ...[et all.] ; s předmluvou Theodora Kopeckého.    Praha :  V. Tomsa,  1941 . XIII, 238 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 2. Dovolání / Ondřej Sekvard.    Praha :  Orac,  2004 . 119 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
 3. Dovolání v trestním řízení - první rok v praxi / Hrachovec, P..    Blanický, Ivan.5 (2003), s. 7-20.Bulletin advokacie.
  článek

  článek

 4. Je třeba nově upravit odvolání v trestních věcech? / Petr Langer.    Jasná, Eva.6/5 (2007), s. 128-134.Trestněprávní revue.
  článek

  článek

 5. K možnosti podat opravný prostředek proti rozhodnutí soudu o přípustnosti vydání do ciziny / Michal Ptáček.    11/4 (2006), s. 7-9.Trestní právo.
  článek

  článek

 6. Mimořádné opravné prostředky ve slovenském trestním řízení / Ondřej Sekvard.    Jasná, Eva.5/11 (2006), s. 324-335.Trestněprávní revue.
  článek

  článek

 7. Nový mimořádný opravný prostředek v trestním řízení - dovolání / Juráková, I..    10/1 (2002), s. 44-48.Časopis pro právní vědu a praxi.
  článek

  článek

 8. Opravné prostředky v trestním řízení : stížnost pro porušení zákona, obnova řízení / Pavel Šámal.    Praha :  C.H. Beck,  1999 . XII, 195 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Z000100
 9. Pátý rok dovolání v trestním řízení / Petr Hrachovec.    Blanický, Ivan.11-12 (2006), s. 24-36.Bulletin advokacie.
  článek

  článek

 10. Paušální náklady trestního řízení jako limitující faktor pro využití návrhu na obnovu řízení a dovolání / Pavel Vantuch.    11/2 (2006), s. 4-10.Trestní právo.
  článek

  článek