Výsledky vyhledávání

 1. The culture of judicial independence : conceptual foundations and practical challenges / edited by Shimon Shetreet, Christopher Forsyth.    Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 2012 . xliv, 639 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 2. Česká justice - otázka správy a nezávislosti / [vedoucí projektu Stanislav Beránek].    Praha :  Transparency International - Česká republika,  2010 . 224 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 3. Dělba moci v právní argumentaci / Martin Hapla.    Právník.roč. 158, (2019), č. 5, s. 472-488.
  článek

  článek

 4. Democratic backsliding a Ústava ČR / Maxim Tomoszek.    25 let Ústavy České republiky Olomoucké právnické dny (konference.2017, s. 135-145.
  článek

  článek

 5. EU treaties and the judicial politics of national courts : a law and politics approach / Pablo José Castillo Ortiz.    New York ; London : Routledge, 2016 . 233 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 6. Je prezident republiky při jmenování předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu skutečně omezen výhradně na soudce Nejvyššího soudu? / Radek Malenovský.    16/7 (2008), s. 245-254.Právní rozhledy.
  článek

  článek

 7. Judicial independence in China : lessons for global rule of law promotion / edited by Randall Peerenboom.    New York : Cambridge University Press, 2010 . x, 262 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF100000
 8. Nezávislé regulační orgány v judikatuře Soudního dvora Evropské unie / Olga Pouperová.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 12, (2017), No. 1, s. 165-178.
  článek

  článek

 9. Nezávislosť súdnej moci z pohľadu právneho princípu / Michal Krajčovič.    Justičná revue.roč. 68, (2016), č. 8-9, s. 829-856.
  článek

  článek

 10. Obhajoba obviněného v kontextu s právem na spravedlivý proces / Jan Chmelík.    Bezpečnostní teorie a praxe.Roč. 2016, č. 1, s. 21-38.
  článek

  článek