Výsledky vyhledávání

 1. Diskriminace z pohledu Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod / Vladimíra Pejchalová.    Blanický, Ivan.4 (2006), s. 18-28.Bulletin advokacie.
  článek

  článek

 2. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika : judikatura a řízení před Evropským soudem pro lidská práva / Eva Hubálková.    Praha :  Linde, Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví,  2003 . 743 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF110000
 3. Evropská úmluva o lidských právech a doktrína margin of appreciation : případ svobody projevu / Roman Barinka.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.146/3 (2007), s. 241-273.Právník.
  článek

  článek

 4. Freedom of religion under the European Convention on Human Rights / Carolyn Evans.    New York, N.Y. :  Oxford University Press,  c2001 . xxiv, 222 s.
  http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0610/00065243-t.html
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 5. Chrání Evropská úmluva o lidských právech právo na životní prostředí? / Bohumil Repík.    Blanický, Ivan.9 (2005), s. 65-68.Bulletin advokacie.
  článek

  článek

 6. Chrání Evropská úmluva o lidských právech právo na životní prostředí? (1. část) / Bohumil Repík.    Blanický, Ivan.7-8 (2005), s. 20-24.Bulletin advokacie.
  článek

  článek

 7. K pojmu zákon v Evropské úmluvě o lidských právech / Bohumil Repík.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.147/2 (2008), s. 105-128.Právník.
  článek

  článek

 8. Modifikace kontrolního mechanizmu Úmluvy lidských práv na základě 14. protokolu : dokonalosti příliš vzdálená reforma / Naděžda Šišková.    Bělovský, Petr.17/3 (2008), s. 36-41.Jurisprudence.
  článek

  článek

 9. Nad statistikami ESLP a zprávou Skupiny moudrých / Jiří Kmec.    8/3 (2007), s. 6-7.Právní zpravodaj.
  článek

  článek

 10. Pojem "pronásledování" v Ženevské úmluvě o uprchlících z roku 1951 / David Kosař.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.144/5 (2005), s. 467-494.Právník.
  článek

  článek