Výsledky vyhledávání

 1. (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť : zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 13. - 15. októbra 2005 v Tatranskej Štrbe v rámci riešenia štátneho programu výskumu a vývoja "Právne vedy a ich prínos k analýze procesu transformácie v podmienkach integrácie do EÚ" / [zostavila Daniela Lengyelová].    Bratislava :  Slovak Academic Press,  2005 . 349 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 2. Access to justice in central and eastern Europe : European Forum on Access to Justice.    Budapest :  Columbia University,  2003 . x, 86 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
 3. Aquinas : moral, political, and legal theory / John Finnis.    Oxford : Oxford University Press, 1998 . xxi, 385 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 4. Between authority and interpretation : on the theory of law and practical reason / Joseph Raz.    Oxford : Oxford University Press, [2009]  ©2009 . 413 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 5. Biblical natural law : a theocentric and teleological approach / Matthew Levering.    Oxford :  Oxford University Press,  2008 . 260 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 6. Boj za právo / Rudolf von Ihering ; z nemeckého originálu Kampf um's Recht preložil a predslov napísal Alexander Bröstl.    Bratislava : Kalligram, 2009 . 107 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 7. A brief history of justice / David Johnston.    Chichester : Wiley-Blackwell, a John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2011 . xi, 265 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 8. Budoucnost výkladu kanonického práva / Piotr Kroczek.    Revue církevního práva.roč. 24, (2018), č. 3, s. 11-23.
  článek

  článek

 9. The Cambridge companion to natural law jurisprudence / edited by George Duke, Robert P. George.    Cambridge : Cambridge University Press, 2017 . ix, 458 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000200
 10. Central issues in jurisprudence : (justice, law and rights).    London :  Sweet and Maxwell,  1986 . 155 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000