Výsledky vyhledávání

 1. (Ne)rovnosť a rovnoprávnosť : zborník z medzinárodnej konferencie konanej v dňoch 13. - 15. októbra 2005 v Tatranskej Štrbe v rámci riešenia štátneho programu výskumu a vývoja "Právne vedy a ich prínos k analýze procesu transformácie v podmienkach integrácie do EÚ" / [zostavila Daniela Lengyelová].    Bratislava :  Slovak Academic Press,  2005 . 349 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  kniha

  kniha

 2. Access to justice in central and eastern Europe : European Forum on Access to Justice.    Budapest :  Columbia University,  2003 . x, 86 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  kniha

  kniha

 3. Between authority and interpretation : on the theory of law and practical reason / Joseph Raz.    Oxford : Oxford University Press, [2009]  ©2009 . 413 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  kniha

  kniha

 4. Biblical natural law : a theocentric and teleological approach / Matthew Levering.    Oxford :  Oxford University Press,  2008 . 260 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  Biblical natural law

  kniha

 5. Boj za právo / Rudolf von Ihering ; z nemeckého originálu Kampf um's Recht preložil a predslov napísal Alexander Bröstl.    Bratislava : Kalligram, 2009 . 107 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Boj za právo

  kniha

 6. Budoucnost výkladu kanonického práva / Piotr Kroczek.    Revue církevního práva.roč. 24, (2018), č. 3, s. 11-23.
  článek

  článek

 7. The Cambridge companion to natural law jurisprudence / edited by George Duke, Robert P. George.    Cambridge : Cambridge University Press, 2017 . ix, 458 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000200
  The Cambridge companion to natural law jurisprudence

  kniha

 8. Central issues in jurisprudence : (justice, law and rights).    London :  Sweet and Maxwell,  1986 . 155 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Central issues in jurisprudence

  kniha

 9. Code of international ethics / translated and edited with a commentary by John Eppstein.    Westminster, MA :  The Newman Press,  1953 . xiv, 256 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  kniha

  kniha

 10. Communication as a measure of protection and limitation of human rights : information in relation to human rights : collection of papers from 12th International conference on human rights held on June 1-2, 2012 in Bratislava.    Bratislava : Comenius University in Bratislava, Faculty of law, 2013  ©2013 . 660 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Communication as a measure of protection and limitation of human rights

  kniha