Výsledky vyhledávání

 1. A zase ten squeeze-out. Úvahy nad interpretací § 183i a násl. ObchZ / Bohumil Havel, Tomáš Doležil.    13/17 (2005), s. 633-638.Právní rozhledy.
  nerozpoznán

  nerozpoznán

 2. Další vlna novelizací práva společností a cenných papírů / Petr Čech.    7/3 (2006), s. 7-10.Právní zpravodaj.
  článek

  článek

 3. Další zamyšlení nad úpravou nuceného výkupu akcií / Petr Čech.    6/7 (2005), s. 9-11.Právní zpravodaj.
  článek

  článek

 4. Jak (ne)mají být napříště zaknihovány cenné papíry / Jan Pauly.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.144/8 (2005), s. 859-892.Právník.
  článek

  článek

 5. K termínu účastnický cenný papír podle § 183a ObchZ / Klára Cetlová.    14/9 (2006), s. 325-328.Právní rozhledy.
  článek

  článek

 6. K vyloučení kótovaných akcií z veřejného trhu v důsledku změny jejich podoby / Adam Rakovský, Martin Uszák.    13/16 (2005), s. 596-600.Právní rozhledy.
  článek

  článek

 7. Některé ústavněprávní rysy úpravy vytlačení menšinových akcionářů / Martin Škop.    13/24 (2005), s. 883-889.Právní rozhledy.
  článek

  článek

 8. Obchodní zákoník : úvodní komentář, úplné znění obchodního zákoníku, výňatky ze zákona o cenných papírech, rejstřík / Jan Dědič, Ludvík Kopáč.    Praha :  Prospektrum,  1994 . 280 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 9. Oceňování akciových trhů : metody měření správnosti ocenění / Karel Tregler.    Praha :  C.H. Beck,  2005 . xiv, 164 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 10. Peníze a trh / Tomáš Ježek.    Praha :  Portál,  2002 . 148 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Z100100