Výsledky vyhledávání

 1. Etnické menšiny a česká politika : analýza stranických přístupů k etnické a imigrační politice po roce 1989 / Miroslav Mareš ... [et al.].    Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  c2004 . 139 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF100000
  Z000100
 2. Formování multikulturní společnosti v podmínkách ČR a v zemích střední Evropy : sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 14. a 15. listopadu 2000 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě / editor O. Šrajerová.    Praha,  2000 . 292 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 3. Kdo jsem a kam patřím? : identita národnostních menšin a etnických komunit na území České republiky / Dana Bittnerová, Mirjam Moravcová a kol..    Praha :  SOFIS ; PASTELKA,  2005 . 459 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF100000
 4. Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů : (Slováci, Ukrajinci, Vietnamci a Romové) / Yana Leontiyeva (ed.), Petra Ezzeddine-Lukšíková ... [et al.].    Praha :  Sociologický ústav AV ČR,  2006 . 95 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 5. Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století : sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 13. a 14. října 1998 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě / [editoři G. Sokolová, O. Šrajerová].    Praha :  Slezský ústav SZM,  1998 . 311 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 6. Politika Prahy a dalších měst ve vztahu k národnostním menšinám : mezinárodní konference : 2. setkání národnostních menšin, 21. setkání Hnutí R, 3.-4. prosince 2002 / sestavil a redigoval Jaroslav Balvín.    Praha :  Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšin na území hl. m. Prahy,  2003 . 271 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FZV100000
  Z000100
 7. Romové a majorita : (k výchově zdravých vztahů mezi lidmi) : sborník ze 7. setkání Hnutí R ve Speciálních školách pro mentálně postižené v Kladně 13.-14. prosince 1996 / Jaroslav Balvín ... [et al.].    Ústí nad Labem :  Hnutí R,  1997 . 139 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 8. Žijí vedle nás : (k projektu Rodina odvedle) / editorka Pavla Frýdlová.    Praha :  Slovo 21,  2004 . 96 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100