Výsledky vyhledávání

 1. .O.F.B. 2001 : malý sborník dosud nepublikovaných básní, článků, projevů, dopisů a studií psaných k poctě O. F. Bablera / texty vybral Bohuslav Smejkal ; k vydání připravil, úvodním textem a medailonky autorů opatřil Bohumír Kolář.    Olomouc : Olomoucká skupina členů Spolku českých bibliofilů v Praze, 2000 . 63 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
 2. Čtvrtá příručka Spolku českých bibliofilů.    Praha :  Spolek českých bibliofilů,  2013 . 160 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 3. De la vida y trabajos : sea este libro un homenaje al doctor Ernesto de la Torre Villar : a sus ochenta y ocho años de edad = De vita et laboribus : sit doctori Ernesto de la Torre Villar : hic liber honori anno octogesimo octavo suae aetatis / compilación: Francisco Ziga Espinosa y Ana María Romero Valle.    México, D. F. : Universidad Nacional Autónoma de México, 2005 . 231 stran, 22 stran nečíslované obrazové a textové přílohy
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 4. Knihovna Karáskovy galerie a její světy / Alena Petruželková a kol..    V Řevnicích : Arbor vitae ; [Praha] : Památník národního písemnictví, 2011 . 230 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  KONVIKT000100
 5. Liber viaticus Jana ze Středy : komentářový svazek ke zmenšené reprodukci rukopisu XIII A 12 Knihovny Národního muzea / Pavel Brodský, Kateřina Spurná, Marta Vaculínová (edd.).    Praha : Academia ; Národní muzeum, 2016 . 317 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Z000100
 6. Liber viaticus Jana ze Středy : zmenšená reprodukce rukopisu XIII A 12 Knihovny Národního muzea / Pavel Brodský, Kateřina Spurná, Marta Vaculínová (edd.).    Praha : Academia ; Národní muzeum, 2016 . 640 nečíslovaných stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Z000100
 7. Spolek českých bibliofilů : krásné tisky ve vztahu k české knižní kultuře : 1908-2008 / Alena Antonová, Alena Bílková, Jaroslav Sůra.    V Praze :  Spolek českých bibliofilů,  2008 . 200 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100