Výsledky vyhledávání

 1. Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae. Tomus 20 / zostavovatelia Soňa Košičiarová, Marián Vrabko. t. 20, 2000   .  Bratislava :  Univerzita Komenského,  2000 . 230 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  časopis

  časopis

 2. Aktuálne otázky správneho konania : slovenská časť : zborník príspevkov zo sekcie správne právo medzinárodnej vedeckej konferencie Právo ako zjednocovateľ Európy - veda a prax, organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou v dňoch 21.-23. októbra 2010 / [zostavovatelia Marián Vrabko ... et al.].    V Bratislave :  Univerzita Komenského,  2010 . [214] s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Aktuálne otázky správneho konania

  kniha

 3. Current issues of administrative procedure : collection of papers from the section of administrative law of the international scholastic conference Law as unifying factor of Europe - jurisprudence and practice, organised by the Comenius University in Bratislava, Faculty of law on 21st-23rd of October 2010 : zborník príspevkov zo sekcie správne právo. English part / [assemblers Marián Vrabko ... et al.].    In Bratislava :  Univerzita Komenského,  2010 . [214] s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Current issues of administrative procedure

  kniha

 4. Deväťdesiat rokov právnej vedy a právnického vzdelávania na Slovensku = Ninety years of jurisprudence and legal education in Slovakia / autori František Gahér, Pavol Kubíček, Gabriela Kubíčková, Eva Vlková, Marián Vrabko ; zostavateľky Gabriela Kubíčková, Eva Vlková ; translation Tatiana Kučová, Anna Lysá.    Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2010 . 119 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  kniha

  kniha

 5. Správne právo hmotné : osobitná časť / Marián Vrabko a kolektív.    Bratislava :  Univerzita Komenského v Bratislave,  2012 . 455 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  kniha

  kniha

 6. Správne právo hmotné : všeobecná časť / Vrabko Marián a kolektív.    Bratislava : C. H. Beck, 2018 . xxi, 316 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF010000
  Správne právo hmotné

  kniha

 7. Správne právo hmotné : všeobecná časť / Marián Vrabko a kolektív.    V Bratislave :  C.H. Beck,  2012 . xxiv, 453 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  kniha

  kniha

 8. Správne právo : procesná časť / Marián Vrabko a kolektív.    Bratislava :  Univerzita Komenského v Bratislave. Právnická fakulta. Oddelenie edičnej a vydavateľskej činnosti,  2009 . 230 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  kniha

  kniha

 9. Správne právo procesné. Všeobecná časť / Marián Vrabko a kolektív.    V Btaislave :  C.H. Beck,  2013 . xx, 278 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
  kniha

  kniha

 10. Verejná správa na rázcestí / Marián Vrabko a kolektív.    Bratislava : Wolters Kluwer, 2018 . 418 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200000
  Verejná správa na rázcestí

  kniha