Výsledky vyhledávání

 1. Československý vojenský atlas / kartograficky zpracoval a vytiskl Vojenský kartografický ústav v Banské Bystrici a Vojenský zeměpisný ústav v Praze.    Praha : Naše vojsko - MNO, 1965 . 1 atlas (376 mapových listů)
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  PRFH000100
  Z100100
 2. Československý vojenský atlas : seznam názvů / zpracoval a vytiskl Vojenský kartografický ústav v Banské Bystrici a Vojenský zeměpisný ústav v Praze.    Praha : Naše vojsko - MNO, 1966 . 256 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  Z000100
 3. Školský zemepisný atlas sveta / vydala, spracovala a vytlačila VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec.    Harmanec : VKÚ, akciová spoločnosť, [2009]  ©2009 . 1 atlas (144 stran)
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  Školský zemepisný atlas sveta

  kartografie (mapy)

 4. Top 10 oblastí turizmu Slovenska [kartografický dokument] : podrobný turistický atlas 1:25 000 / vydala, spracovala a vytlačila VKÚ Harmanec.    Harmanec :  Vojenský kartografický ústav,  2006 . 1 atlas (různé stránkování)
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  Top 10 oblastí turizmu Slovenska

  kartografie (mapy)

 5. Turistický atlas Slovenska = Tourist atlas of Slovakia.    Banská Bystrica : VKÚ Harmanec, s.r.o., 2021 . 1 atlas (414 stran)
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  kartografie (mapy)

  kartografie (mapy)

 6. Vojenský zemepisný atlas / Ministerstvo národnej obrany ; technické a polygrafické spracovanie atlasu: Vojenský kartografický ústav v Harmanci, Vojenský zemepisný ústav v Prahe.    Praha : Ministerstvo národnej obrany, 1975 . 1 atlas (446 stran)
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  kartografie (mapy)

  kartografie (mapy)

 7. Vojenský zeměpisný atlas / Ministerstvo národní obrany ; technické a polygrafické zpracování atlasu Vojenský kartografický ústav v Harmanci, Vojenský zeměpisný ústav v Praze.    Praha : Ministerstvo národní obrany, 1975 . 1 atlas (446 stran)
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
  kartografie (mapy)

  kartografie (mapy)

 8. Zemepisný atlas sveta.    Harmanec :  Vojenský kartografický ústav,  2001 . 380 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100