Výsledky vyhledávání

 1. (in)akosti v edukačnom prostredí / Peter Seidler, Viera Kurincová.    V Nitre :  Univerzita Konštantína Filozofa,  [2006?] . 242 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 2. (Post)moderná literatúra a film / Tibor Žilka.    Nitra :  Univerzita Konštantína Filozofa,  2006 . 187 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z200100
 3. Aplikácia lingvistického intervenčného programu pre anglický jazyk v terciálnom vzdelávaní / Eva Stranovská, Silvia Hvozdíková, Mária Schmidtová, Jana Hučková.    Nitra : FF UKF v Nitre, 2013 . 123 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
 4. Archeobotanika doby bronzovej na Slovensku : štúdie ku klime, prírodnému prostrediu, pol'nohospodárstvu a paleoekonómii / Mária Hajnalová.    Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2012 . xv, 228 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 5. Archeoenvironmentálne štúdie prehistorickej krajiny / Egon Wiedermann.    Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2003 . 138 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 6. Dekoratívne predmety a šperky z prírodných látok / Ľudmila Illášová, Janka Schlarmannová, Ivan Turnovec.    Nitra : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2006 . 156 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 7. Existenciálna estetika vecí / Petra Baďová.    Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2016 . 131 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  KONVIKT000100
 8. Farma v jeskyni / Miroslav Ballay.    Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, 2012 . 313 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 9. Fenomén náboženstva [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 19. 10. 2007 / Peter Kondrla, Andrea Blaščíková (eds.).    Nitra :  Univerzita Konštantína Filozofa,  2008 . 1 CD-ROM
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100000
  počítačový soubor

  počítačový soubor

 10. Filozofický rozmer "ľudstva" v myslení Augusta Comta / Tomáš Pružinec.    Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008 . 130 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100