Výsledky vyhledávání

 1. 10 rokov vied o športe / [zostavili Jela Labudová ... et al.].    Bratislava :  ICM AGENCY,  2005 . 152 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
 2. 5 rokov Univerzity tretieho veku na Univerzite Komenského a na Slovensku : zborník príspevkov z odborného seminára konaného 10.-11. októbra 1995 / [zostavovateĺ Rozália Čornaničová].    Bratislava :  Univerzita Komenského,  1996 . 97 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 3. 60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave : zborník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou FTVŠ UK Bratislava - 1.10.1999 / zostavovateĺ Roman Moravec.    Bratislava :  Univerzita Komenského,  1999 . 309 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
 4. Acta andragogica ... : zborník Katedry andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.    Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2008-
  Acta andragogica

  časopis

 5. Acta culturologica.    Bratislava : EL&T, 1998-  1998-2004 Bratislava : Peter Mačura - PEEM  2001 Bratislava : Asco art & science  1998-2004 Bratislava : Peter Mačura - PEEM  2005- Bratislava ; Piešťany : Národné osvetové centrum
  časopis

  časopis

 6. Acta environmentalica Universitatis Comenianae.    Bratislava :  Univerzita Komenského v Bratislave,  1993-
  časopis

  časopis

 7. Acta Facultatis Educationis Fisicae Universitatis Comenianae / [hlavný a zodpovedný redaktor Karol Stráňai].    Bratislava :  Slovenské pedagogické nakladateľstvo,
  časopis

  časopis

 8. Acta Facultatis Educationis Fisicae Universitatis Comenianae. Publ. 5 / [hlavný a zodpovedný redaktor Karol Stráňai]. publ. 5, 1966   .  Bratislava :  Slovenské pedagogické nakladateľstvo,  1966 . 136 s., [17] s. příl.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK200100
  časopis

  časopis

 9. Acta Facultatis Educationis Fisicae Universitatis Comenianae. Publ. 6 / [hlavný a zodpovedný redaktor Karol Stráňai]. publ. 6, 1967   .  Bratislava :  Slovenské pedagogické nakladateľstvo,  1967 . 222 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK200100
  časopis

  časopis

 10. Acta Facultatis Educationis Fisicae Universitatis Comenianae. Publ. 7 / [hlavný a zodpovedný redaktor Karol Stráňai]. publ. 7, 1968   .  Bratislava :  Slovenské pedagogické nakladateľstvo,  1968 . 257 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100100
  časopis

  časopis