Výsledky vyhledávání

 1. 10 rokov vied o športe / [zostavili Jela Labudová ... et al.].    Bratislava :  ICM AGENCY,  2005 . 152 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
 2. Aktuálne problémy vyučovania pohybových a športových hier / zostavil Gustáv Argaj.    Bratislava :  Univerzita Komenského,  2002 . 49 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100100
 3. Filozofické a etické pohľady do športovej humanistiky / Josef Oborný.    Bratislava :  Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport,  2001 . 129 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK200000
 4. Ontogenéza motorickej výkonnosti 7-18-ročných chlapcov a dievčat Slovenskej republiky / Ludmila Zapletalová.    Bratislava :  Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport,  2002 . 95 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK200100
 5. Posudzovanie disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností / Erika Zemková, Dušan Hamar.    Bratislava :  Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského,  2001 . 31 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK300000
 6. Psychomotorika. 1. / Naďa Novotná, Naďa Vladovičová, Miroslav Sližik.    Banská Bystrica : [Bratislava] :  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied ; Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport,  2009 . 36 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
 7. Technika a metodika carvingových oblúkov v zjazdovom lyžovaní / Vladimír Hellebrandt.    Bratislava :  Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského,  2002 . 45 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
 8. Teória a didaktika športu. [Díl] 1, Štruktúra športového výkonu, výber talentov na šport / Roman Moravec.    Bratislava :  Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského,  2000 . 48 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK200000
 9. Vplyv pohybových programov na zmeny zdravotného stavu a pohybového rozvoja človeka : zborník výstupov z grantového projektu Vega č. 1/7453/20 / zostavila Jela Labudová.    Bratislava :  Univerzita Komenského,  2002 . 67 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK200000
 10. Vybrané aspekty pohybovej činnosti obyvateľov SR : zborník výstupov z vedeckého projektu č. 1/7453/20 / zostavila Anna Pavlíková.    Bratislava :  Univerzita Komenského,  2002 . 78 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000