Výsledky vyhledávání

 1. Aktuálnosť psychologickej prípravy hráčov v stolnom tenise / Jarolím Koprda.    Peráčková, Janka.118-122 : il..Zborník Národného inštitútu športu.
  článek

  článek

 2. Cvičenia v dvojiciach na rozvoj kĺbovej pohyblivosti / Peráčková, J..    10(3) (2000), s. 19-25.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 3. Demonštratívne metódy v telovýchovnom procese / Janka Peráčková.    15/1 (2005), s. 11-13.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 4. Diagnostika trénovanosti v rockenrolle / Erika Zemková ... [et al.].    Peráčková, Janka.126-133.Zborník Národného inštitútu športu.
  článek

  článek

 5. Didaktická interakcia na hodinách telesnej a športovej výchovy / Alžběta Chovancová, Janka Peráčková.    Telesná výchova a šport.Roč. 23, č. 3 (2013), s. 33-37.
  článek

  článek

 6. Diferencie v chronemike verbálneho prejavu učiteľa telesnej výchovy v základnej a strednej škole / Janka Peráčková.    Telesná výchova a šport.Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. 40-44.
  článek

  článek

 7. Fenomén rodiča v príprave talentovanej mládeže na vrcholový šport / Eugen Laczo.    Peráčková, Janka.78-82 : il..Zborník Národného inštitútu športu.
  článek

  článek

 8. Koncepcia ďalšieho vzdelávania v športe ako súčasť celoživotného vzdelávania sa / Janka Peráčková.    Peráčková, Janka.11-18.Zborník Národného inštitútu športu.
  článek

  článek

 9. Kooperatívne hry a cvičenia / Martina Pánisová, Janka Peráčková.    Telesná výchova a šport.Roč. 22, č. 1 (2012), s. V-VIII.
  článek

  článek

 10. Motívy pohybovej aktivity chlapcov a dievčat na vybranom slovenskom a nemeckom gymnáziu /.    Telesná výchova a šport.roč. 25, č. 2 (2015), s. 5-8.
  článek

  článek