Výsledky vyhledávání

 1. Grammaticalization and lexicalization in the Slavic languages : proceedings from the 36th Meeting of the Commission on the grammatical structure of the Slavic languages of the International Committee of Slavists / edited by Motoki Nomachi, Andrii Danylenko, Predrag Piper.    München ; Berlin ; Washington, D.C. : Verlag Otto Sagner, 2014 . 436 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 2. Kapitoly z fonetiky a fonologie slovanských jazyků : příspěvky z pracovního vědeckého setkání na XVI. zasedání Komise pro fonetiku a fonologii slovanských jazyků při Mezinárodním komitétu slavistů : [Fonetický ústav FF UK Praha, 21.-22.10.2005 / editoři Zdena Palková, Jana Janoušková].    Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta,  2006 . 268 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 3. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas : serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 9, Refleksy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = Slovanský jazykový atlas : foneticko-gramatická série. Svazek 9, Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = L'atlas linguistique slave : série phonologique et grammaticale. Tome 9, Réflexes de *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt = The Slavic linguistic atlas : phonology and grammar series. Volume 9, The rexlexes of *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt.    Praga : Akademija, 2019 . 188 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
 4. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas : serija leksiko-slovoobrazovatel'naja. Vypusk 4, Sel'skoje chozjajstvo = Slovanský jazykový atlas : lexikálno-slovotvorná séria. 4. zväzok, Poľnohospodárstvo = Atlas linguistique Slave (OLA) : série lexicale et de formation des mots. Tome 4, L'agriculture = The Slavic linguistic atlas (OLA) : lexical and word-formational series. Volume 4, Agriculture.    Bratislava : Veda, 2012 . 266 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF000100
 5. Třetí zasedání mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku při Mezinárodním komitétu slavistů v Domě vědeckých pracovníků ČSAV v Liblicích u Prahy 14.-17.9.1966 : sborník referátů a příspěvků / uspořádali Jan Svoboda a Libuše Nezbedová. Třetí zasedání mezinárodní komise pro slovanskou onomastiku ..., 1967   .  Praha :  [s.n.],  1967 . 290 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
  časopis

  časopis