Výsledky vyhledávání

 1. Agresivní tendence u pacientů se somatoformní poruchou [rukopis] / Markéta Peldová.    2013 . 110 s.
  kniha

  kniha

 2. Analýza párové interakce s využitím Rorschachova testu [rukopis] / Tereza Janásová.    2018 . 94s. (186 895)
  kniha

  kniha

 3. Attachment: vliv primární vztahové vazby rodiče na pozitivní percepci dítěte s mentálním postižením [rukopis] / Lenka Purkertová.    2014 . 64 s. (110 981 znaků)
  kniha

  kniha

 4. Autistický pacient v zubní ordinaci ( Základní podmínky pro zdárný průběh stomatologického ošetření ) [rukopis] / Ladislav Bárta.    2011 . 103 s.
  kniha

  kniha

 5. Bazální stimulace z pohledu jejich poskytovatelů [rukopis] / Klára Fabíková.    2010 . 95 s., 14 s. obr. příloh
  kniha

  kniha

 6. Citová vazba a výchovný styl žen v azylových domech pro matky s dětmi [rukopis] / Kateřina Adamcová.    2015 . 101 s. (166 031)
  kniha

  kniha

 7. Citová vazba matky a její emoční interakce s dítětem [rukopis] / Tereza Bílková.    2014 . 136 s. (294572 znaků)
  kniha

  kniha

 8. Deprese v kontextu životního příběhu a rodinných vztahů [rukopis] / Kateřina Nejedlá.    2017 . 120 stran (291 184 znaků)
  kniha

  kniha

 9. Dvě případové studie chirurgického řešení těžké formy obsedantně kompulzivní poruchy [rukopis] / Jiřina Sámková.    2014 . 69 s. (147 701 znaků)
  kniha

  kniha

 10. Edukačně terapeutické skupiny pro osoby s psychotickým onemocněním [rukopis] / Tereza Turková.    2014 . 123 s. (226 785 znaků)
  kniha

  kniha