Výsledky vyhledávání

 1. 10 rokov vied o športe / [zostavili Jela Labudová ... et al.].    Bratislava :  ICM AGENCY,  2005 . 152 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
 2. Antropomotorika. I / S. Čelikovský ... [et al.].    Prešov :  Univerzita P.J. Šafárika,  1985 . 310 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK510000
  Z100000
 3. Bewertung der körperlichen Entwicklung und motorischen Leistungsfähigkeit von Mittelschuljungend / Július Kasa.    22 (1992), s. 143-146 : 4 tab., 2 grafy.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 4. Diagnostika rýchlostných schopností tenistov / Vladimír Psalman, Július Kasa.    Masarykova univerzita.175-178 : il., tab..Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu.
  článek

  článek

 5. Identifikácia a rozvoj pohybových schopností dětí a mládeže : zborník výstupov z grantovej úlohy 1/1388/94 / [Karol Feč, Július Kasa].    Prešov :  Prešovská univerzita,  1999 . 145 l.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
 6. Kinantropológia, či teória telesnej kultúry? / Július Kasa.    5/1-2 (1995), s. 3-6.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 7. Kineziologická analýza športového pohybu / Jozef Baláž, Július Kasa.    Masarykova univerzita.9-10.Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu.
  článek

  článek

 8. Kontrolná činnosť v školskej telesnej výchove / Milan Mikuš, Július Kasa, František Sýkora.    Prešov :  Metodické centrum,  1991 . 60 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FTK100000
 9. Kreovanie športovej kinantropológie na Slovensku / Kasa, J..    Slamka, Miloš.41 (2000), s. 73-78 : tab..Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae.
  článek

  článek

 10. Metaproblémy štúdia telesnej výchovy na vysokých školách v SR / Július Kasa.    8(2-3) (1998), s. 59-60 : 2 tab..Telesná výchova a šport.
  článek

  článek