Výsledky vyhledávání

 1. Aplikácia logiky v právnom myslení / Viktor Knapp, Pavel Holländer.    Bratislava :  Právnická fakulta UK,  1992 . VI, 252 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 2. Budoucnost státu? / Petr Agha (ed.), Václav Bělohradský, Radek Buben, Pavel Holländer, Jan Kysela, Zdeněk Kühn, Ondřej Lánský, Karel B. Müller, Jiří Přibáň, Michal Šejvl, Kateřina Šimáčková, Martin Škop, Michal Trčka.    Praha : Academia, 2017 . 214 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100
 3. Čistá právna náuka : úvod do problematiky právnej vedy / Hans Kelsen.    Bratislava : Kalligram, 2018 . 190 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 4. Filipika proti redukcionizmu : (texty z filozofie práva) / Pavel Holländer ; [redigovala Mária Pisárčiková].    Bratislava :  Kalligram,  2009 . 174 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 5. Filosofie práva / Pavel Holländer.    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2012 . 421 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100300
 6. Filosofie práva / Pavel Holländer.    Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2006 . 303 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200300
  Z000100
 7. Moderná medicína a právo / Ján Drgonec, Pavel Holländer.    Bratislava :  Obzor,  1988 . 295 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  LF000100
  Z100000
 8. Nástin filosofie práva : úvahy strukturální / Pavel Holländer.    Praha :  Všehrd,  2000 . 125 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Z000100
 9. O napětí mezi účely práva / Gustav Radbruch ; přeložil Libor Hanuš ; s předmluvou Pavla Holländera.    Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2012 . 157 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF110400
  Z010000
 10. Pojem a platnosť práva / Robert Alexy ; [preložil a predslov napísal Pavel Holländer].    Bratislava :  Kalligram,  2009 . 171 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF300100