Výsledky vyhledávání

 1. 1000 pojmů ze speciální pedagogiky / Adéla Hanáková ... [et al.].    Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2012 . 225 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z020100
 2. Deskripce vybraných faktorů výchovy a vzdělávání u osob se zdravotním postižením / Adéla Hanáková a kol..    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018 . 92 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z110100
 3. Diagnostika alexie z pohledu logopeda [rukopis] / Jana Gronychová.    2017 . 125 s., 34 s.
  kniha

  kniha

 4. Dítě s Aspergerovým syndromem v základní škole [rukopis] / Anna Hladilová.    2016 . 75
  kniha

  kniha

 5. Dyslexie ve speciálněpedagogickém a neurovědeckém pojetí se zaměřením na fonologické zpracování [rukopis] / Monika Jirásková.    2019 . 95 stran 25 stran příloh
  kniha

  kniha

 6. Ergoterapie a její vliv na pracovní uplatnění - rozvoj manuálních dovedností u žáků s kombinovaným postižením [rukopis] / Michaela Koutná.    2018 . 78 s.
  kniha

  kniha

 7. Hlasová výchova na 1. stupni ZŠ z pohledu logopeda [rukopis] / Kristýna Hoferová.    2017 . 115 s. 14 s. příloh
  kniha

  kniha

 8. Informovanost o logopedické prevenci v mateřských školách [rukopis] / Petra Válková.    2017 . 66 stran (118 107 znaků)
  kniha

  kniha

 9. Intervence osob s expresivní dysfázií [rukopis] / Marcela Kořístková.    2015 . 104 stran 22 stran příloh
  kniha

  kniha

 10. Intervence u vybraných typů narušené komunikační schopnosti v logopedické třídě mateřské školy [rukopis] / Kateřina Valihrachová.    2017 . 112 s. (171 586 znaků)
  kniha

  kniha