Výsledky vyhledávání

 1. 50. výročie založenia Katedry : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 19. júna 2015 pri príležitosti 50. výročia založenia Katedry pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte / zostavovatelia Juraj Hamuľák, Vladimír Minčič.    Bratislava : Merkury, spol. s r.o., 2015 . 172 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 2. Aktuálne trendy v právnej úprave riešenia sporov v pracovnom práve Slovenskej republiky / Juraj Hamuľák.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, (2016), suppl. 1, s. 91-104.
  článek

  článek

 3. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 16. - 18. 4. 2009 v priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička. I. časť / [zostavovatelia Juraj Hamuľák, Anton Marvoň].    Bratislava :  Univerzita Komenského, Právnická fakulta,  2009 . 528 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 4. Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2009 : zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 16. - 18. 4. 2009 v priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička. II. časť / [zostavovatelia Juraj Hamuľák, Anton Marvoň].    Bratislava :  Univerzita Komenského, Právnická fakulta,  2009 . s. 535-1052
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
 5. Pracovný súdny poriadok (nová právna norma v oblasti pracovného práva) : zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 7. novembra 2014 organizovanej riešiteľským kolektívom projektu VEGA reg. č. 1/0151/14 / zostavovateľ Juraj Hamuľák.    Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014 . 111 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000