Výsledky vyhledávání

 1. Archaeological textiles - links between past and present : NESAT XIII / Milena Bravermanová, Helena Březinová, Jane Malcolm-Davies (editors).    Liberec ; Praha : Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering in cooperation with Institute of Archaeology of the CAS, Prague, 2017 . 350 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  FF000100
 2. Dějiny Dánska / Steen Busck a Henning Poulsen (eds.) ; [translation Helena Březinová].    Praha :  NLN, Nakladatelství Lidové noviny,  2007 . 427 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF100000
  Z000100
 3. Nový čas / Ida Jessenová ; přeložila Helena Březinová.    V Praze : Paseka, 2018 . 166 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z100000
 4. Praha archeologická / Ivana Boháčová, Miroslava Šmolíková, Gabriela Blažková, Kateřina Boberová, Milena Bravermanová, Helena Březinová, Michal Bureš, Alžběta Čejková, Věra Čulíková, Jaroslav Dobrý, Zdeněk Dragoun, Lukáš Drápela, Stanislava Gojdová, Iva Herichová, Pavel Hušták, Radovan Hynek, Ivana Jarošová, Petr Juřina, Vojtěch Kašpar, Milan Kodíček, Tomáš Kolář, Radka Kozáková, Roman Křivánek, Štěpánka Kučková, Milan Kuchařík, Josef Kyncl, Tomáš Kyncl, Antonín Majer, Tomáš Mořkovský, Jaroslav Podliska, Adéla Pokorná, Naďa Profantová, Michaela Rašková-Zelinková, Petr Starec, Ivo Světlík, Petr Šída, Martin Tomášek, Jan Turek, Kristýna Urbanová, Petra Urbanová, Jiří Vávra, Jan Zavřel, Jaromír Žegklitz.    Praha : Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i., 2016 . 383 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
 5. Raněstředověké pohřebiště Olomouc-Nemilany : katalog / editoři Renáta Přichystalová, Marek Kalábek ; [autoři kapitol Helena Březinová ... et al.].    Brno :  Masarykova univerzita,  2014 . 289 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100
  Z000100
 6. Středověké textilní a barvířské technologie : soubor textilních fragmentů z odpadních vrstev z Nového Města pražského = Medieval textile and dyeing technologies : an assemblage of textile fragments from waste layers in Prague's New Town / Helena Březinová, David Kohout a autorský kolektiv: Milena Bravermanová, Vendulka Otavská, Michaela Selmi Wallisová.    Praha : Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., 2016 . 461 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  FF000100
  PRF000100
 7. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů / Helena Březinová ; Jan Klápště et Zdeněk Měřínský coritantibus editae.    Praha : Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova ; Brno : Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2007 . 167 stran
  http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:da8a7f30-4d79-11e6-ab2f-005056827e52
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  FF000100