Výsledky vyhledávání

 1. Autorský neologismus jako prvek jazykové inovace (na materiálu tvorby Liny Kostenko nebo současných ukrajinských básníků) [rukopis] / Ester Niemczyková.    2012 . 86 s. (123 802)
  kniha

  kniha


 2. Bohatství" a "chudoba" v ruských a českých frazeologismech [rukopis] / Miroslava Divoká.    2014 . 139 s., (271 542 znaků)
  kniha

  kniha


 3. Čas ve frazeologickém obraze světa (na ruském, českém a anglickém materiálu) [rukopis] / Jana Bajerová.    2017 . 122 s. (197 254 znaků).
  kniha

  kniha


 4. Expresivní pojmenování ženy ze sémantického, gramatického a motivačně-pragmatického hlediska [rukopis] / Hana Mrázková.    2013 . 105 s. (162 011 znaků)
  kniha

  kniha


 5. Floronyma v ruské a české frazeologii [rukopis] / Radka Mořická.    2015 . 104 s. (180 000 znaků)
  kniha

  kniha


 6. Frazeologický obraz světa v ruštině, němčině a češtině (na materiálu zoonymních frazémů) [rukopis] / Lenka Hrušková.    2013 . 159 s. (191 516 znaků)
  kniha

  kniha


 7. Frazeologismy v románu "Otcové a děti" I. S. Turgeněva a problémy jejich překladu do češtiny [rukopis] / Tomáš Kožusznik.    2017 . 122 s. (183 715 znaků).
  kniha

  kniha


 8. Frazeologizmy v současných ruských a českých masmédiích (sémantické a funkční hledisko) [rukopis] / Jarmila Zalubilová.    2017 . 127 s. (199 637 znaků)
  kniha

  kniha


 9. Frazeolozismy v pohádkách M. Je. Saltykova-Ščedrina a problémy jejich překladu do češtiny [rukopis] / Klára Navarová.    2016 . 90 s. (146070)
  kniha

  kniha


 10. Gestové frazeologismy ruského jazyka s komponentem "šiš, kukiš, dulja, figa" a problémy jejich překladu do češtiny [rukopis] / Bohdana Ljubenko.    2016 . 69 s. (135 448)
  kniha

  kniha