Výsledky vyhledávání

 1. Bezprostřední zásahy se zaměřením na použití donucovacích prostředků Policií ČR [rukopis] / Dominik Plšek.    2019 . 53 s. (112 760 znaků)
  kniha

  kniha

 2. Centrální evidence přestupků [rukopis] / Vladimíra Strakošová.    2015 . 48 s. (106 338 znaků)
  kniha

  kniha

 3. Dopad zák. č. 89/2012 Sb. na institut odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné správy nebo jeho nesprávným úředním postupem [rukopis] / Pavlína Macíčková.    2015
  kniha

  kniha

 4. Dopravní přestupky cizinců a spolupráce členských zemí Evropské unie při jejich trestání a vymáhání [rukopis] / Nikola Juránková.    2018 . 94 s.
  kniha

  kniha

 5. Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR / Martin Škurek.    Praha : Leges, 2015 . 224 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF200100
 6. Institut podpůrce ve správním řízení / Martin Škurek.    Subjekty správního řízení.Vol. 9, (2014), Suppl. 5, s. 77-85.
  článek

  článek

 7. Jmenování profesorů podle zákona o vysokých školách / Martin Škurek.    Kontroverzní názory v právu Olomoucké debaty mladých právníků.2015, s. 38-43.
  článek

  článek

 8. Komparace obecní policie a Policie ČR [rukopis] / Aneta Langová.    2017 . 52 s. (116 007 znaků)
  kniha

  kniha

 9. Náhrada škody ve světle nové přestupkové úpravy [rukopis] / Lukáš Slosarczyk.    2018 . 52
  kniha

  kniha

 10. Náhrada újmy způsobené nesprávným úředním postupem ve veřejné správě [rukopis] / Vítězslav Zdeněk.    2018 . 62 s.
  kniha

  kniha