Výsledky vyhledávání

 1. Adopce dětí homosexuálními páry [rukopis] / Helena Řehůřková.    2014
  kniha

  kniha

 2. Aktuální otázky předběžných opatření upravujících poměry dítěte [rukopis] / Irena Leskovjanová.    2021 . 53 s. (109 429 znaků)
  kniha

  kniha

 3. Aktuální otázky rozkazního řízení [rukopis] / Petra Kulhánková.    2009
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 4. Aktuální otázky výkonu rozhodnutí soudu členského státu Evropských společenství v České republice [rukopis] / Marta Tomášková.  
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 5. Aktuální právní úpravy výjimek z neúplné apelace podle § 205a o.s.ř [rukopis] / Bedřich Fiala.    2018 . 49 s. (102 000 znaků).
  kniha

  kniha

 6. Aktuální praxe soudů při odstraňování vad podání se zaměřením na aplikaci článku 36 Listiny základních práv a svobod [rukopis] / Silvie Talpová.    2009
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 7. Aktuální problematika povinného zastoupení účastníka řízení advokátem v civilním soudním řízení [rukopis] / Radka Kučerová.    2021 . 46 s. (98 339 znaků)
  kniha

  kniha

 8. Aktuální problémy exekučního řízení se zaměřením na náklady exekuce [rukopis] / Veronika Szuściková.  
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PF000100
 9. Aktuální problémy rodinněprávní regulace : rodičovství, výchova a výživa nezletilého / Renáta Šínová, Ondřej Šmíd, Marek Juráš a kolektiv.    Praha :  Leges,  2013 . 302 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
  PF210000
  Z000100
 10. Aktuální problémy rozhodčího řízení se zaměřením na vymahatelnost nároku v něm přiznaného [rukopis] / Tereza Zelíková.    2014 . 56 s. (119 946 znaků)
  kniha

  kniha