Výsledky vyhledávání

 1. Fotochemie - experimenty využitelné a realizovatelné v rámci výuky přírodních věd na středních školách [rukopis] / Lucie Šimková.    2017 . 98 s.
  kniha

  kniha

 2. Chemické experimenty s podporou moderních výukových prostředků [rukopis] / Petra Novotná.    2016 . 90 s.
  kniha

  kniha

 3. Interakce hmoty s elektromagnetickým zářením: experimenty využitelné a realizovatelné v rámci výuky chemie na základních a středních školách [rukopis] / Zuzana Složilová.    2017 . 96
  kniha

  kniha

 4. Kvantově chemické studium mechanismů izomerací planárních komplexních sloučenin platiny a palladia [rukopis] / Aleš Kalup.    2011 . 71
  kniha

  kniha

 5. Kvantově-chemické studium struktury a spektrálních vlastností koordinačních sloučenin manganu a železa vykazujících křížení spinových stavů [rukopis] / Adéla Gottwaldová.    2016 . 89
  kniha

  kniha

 6. Kvantově-chemické studium vlastností komplexů vybraných přechodných kovů s purinovými bázemi [rukopis] / Lenka Štajgerová.    2007
  kniha

  kniha

 7. Kvantově-chemické výpočty parametrů Mössbauerových spekter vybraných koordinačních sloučenin železa [rukopis] / Nela Žitníková.    2013 . 81
  kniha

  kniha

 8. Manganaté komplexy se superoxid dismutázovou (SOD) aktivitou využitelné v tomografii magnetické rezonance (MRI) [rukopis] / Marie Pražáková.    2019 . 53
  kniha

  kniha

 9. Příklady a úlohy z obecné a anorganické chemie / Michal Čajan, Bohuslav Drahoš, Alena Klanicová.    Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016 . 156 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  PRF530000
  Z000100
 10. Tvorba databáze otázek pro testování znalostí vybraných kapitol obecné chemie [rukopis] / Petra Červenková.   . 71 s., 56 s. obr. příloh
  kniha

  kniha