Výsledky vyhledávání

 1. Fenomén duchovného vodcu : zborník referátov z rovnomennej konferencie v Starom Smokovci v dňoch 9. - 11. októbra 2001 / usporiadal Ústav pre vzt'ahy štátu a cirkví.    Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2001 . 163 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 2. Modely ekonomického zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností / [zostavil Peter Mulík].    Bratislava :  Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,  1997 . 234 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF100100
 3. Náboženská skupina ako potenciálny zdroj závislosti : zborník referátov z rovnomennej konferencie usporiadanej Ústavom pre vzťahy štátu a cirkví v spolupráci s Centrom pre štúdium siekt pri Ekumenickej rade cirkví a Ekumenickou spoločnosťou pre štúdium siekt vo Svätom Jure v dňoch 14.-15. júna 2004 / zostavil Miroslav Lojda.    Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2004 . 119 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 4. Nebezpečné spoločenstvá, rodina, škola a štát : zborník referátov z rovnomennej konferencie usporiadanej Ústavom pre vzťahy štátu a cirkví dňa 12. 11. 2008 v Bratislave / zostavil Miroslav Lojda.    Bratislava : Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, 2009 . 76 stran
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  CMTF000100
 5. Sekty, kulty a nová religiozita v pluralitnej spoločnosti / [zostavili Michaela Moravčíková a Eleonóra Valová].    Bratislava :  Ústav pre vzťahy štátu a cirkví,  2000 . 100 s.
        Lok/dislok       Absenčně Vypůjčené Rezervované Prezenčně Nedostupné Pouze k rezervaci
  Z000100