Výsledky vyhledávání

 1. A zase ten squeeze-out. Úvahy nad interpretací § 183i a násl. ObchZ / Bohumil Havel, Tomáš Doležil.    13/17 (2005), s. 633-638.Právní rozhledy.
  nerozpoznán

  nerozpoznán

 2. Akciová společnost. (Část 3) (pokračování) / Ludmila Lochmanová.    Havlíček, Karel.4/3 (2000), s. 15-19.Zdravotnictví a právo.
  článek

  článek

 3. Akciová společnost. (Část 4) / Ludmila Lochmanová.    Havlíček, Karel.4/4 (2000), s. 8-15.Zdravotnictví a právo.
  článek

  článek

 4. Akciová společnost. (Část 5) / Ludmila Lochmanová.    Havlíček, Karel.4/5 (2000), s. 14-21.Zdravotnictví a právo.
  článek

  článek

 5. Aktuální otázky a judikatura k trestnému činu zneužívání informací v obchodním styku / Pavel Šámal.    Blanický, Ivan.15/1-2 (2008), s. 17-25.Bulletin advokacie.
  článek

  článek

 6. Anonymita akcionárov / Janáč. V..    Právny obzor.Roč. 96, (2013), č. 6, s. 597-613.
  článek

  článek

 7. Ceny podle obchod. zákoníku a dalších předpisů s ohledem na ochranu spotřebitele / Vích, J..    Bažantová, Ilona.12/10 (2003), s. 2-9.Obchodní právo.
  článek

  článek

 8. Další změny v obecných ustanoveních obchodního zákoníku / Plíva, S..    11/4-5 (2002), s. 2-5.Právo a podnikání.
  článek

  článek

 9. Družstva po novele obchodního zákoníku a k převodům budov nebo bytů (jednotek) do vlastnictví fyzických osob / Huleš, J. - Stejskal, V..    Báča, Jaromír.36/10 (2001), s. 27-31.Účetnictví.
  článek

  článek

 10. Fakticita nebo podnikatelský voluntarismus? K ustanovení § 261 odst. 1 obchodního zákoníku / Josef Šilhán.    Bažantová, Ilona.15/10 (2006), s. 2-10.Obchodní právo.
  článek

  článek