Výsledky vyhledávání

 1. Data v sociologickém výzkumu / Ivana Loučková.    Černý, Jiří.1994 (1994), s. 31-40 : 5 diagramů.Sociologické studie.
  článek

  článek

 2. Názory mladých lidí v ČR na příčiny kriminality vrstevníků / Kazimír Večerka.    Státní zastupitelství.(2013), Roč. 11, č. 1, s. 34-37.
  článek

  článek

 3. O komunikačním překonávání česko-německé etnické polarizace / Jiří Nekvapil.    Univerzita Karlova. (1997), s. 43-57.Přednášky z XL. běhu LŠSS.
  článek

  článek

 4. Pohybové aktivity jako prostředek aktivního spůsobu života seniorů / Miroslav Štilec, Václav Bunc.    XIV/2 (2004), s. 13-16 : il..Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 5. Postoje české veřejnosti k tělesné výchově a sportu : (shrnutí hlavních poznatků sociologického výzkumu) / František Zich, Vladimír Ungr.    Dobrý, Lubomír.61/7 (1995), s. příl. 1-8 : tab..Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 6. Sociologická šetření členů Senior klubu při FTVS UK / Miroslav Štilec.    Perič, Tomáš. (1997), s. 517-518.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  článek

  článek

 7. Spokojenost se životem a zaměstnáním v České republice / Martina Mysíková, Jiří Večerník.    Politická ekonomie.roč. 64, (2016), č. 7, s. 851-866.
  článek

  článek

 8. Trendy v porodech mimo partnerství / Martina Štípková.    Naše společnost.roč. 14, (2016), č. 1, s. 14-22.
  článek

  článek

 9. Víme, jaké názory má česká veřejnost na úroveň tělesné výchovy? I. část / Vladislav Mužík.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 78, č. 1 (2012), s. 2-8.
  článek

  článek

 10. Víme, jaké názory má česká veřejnost na úroveň tělesné výchovy? II. část / Vladislav Mužík.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 78, č. 2 (2012), s. 2-8.
  článek

  článek