Výsledky vyhledávání

 1. Allgemeine und spezielle Leistungsfähigkeit von Synchronschwimmerinnen aus der Slowakei / Jana Ďurechová.    22 (1992), s. 373-376 : 3 tab..Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 2. Analýza plaveckej výkonnosti uchádzačov o štúdium a hodnotenie plaveckého štvorboja študentov telesnej výchovy v Banskej Bystrici v rokoch 2000-2002 / Bence Matej.    Macejková, Yvetta.35-39 : tab..Nové trendy v teórii a didaktike plávania a plaveckých športov.
  článek

  článek

 3. Analýza vývojových tendencí kondičních ukazatelů u dětí a mládeže z let 1966-1987-2006-2014/2015 / Pavel Tilinger, Antonín Rychtecký.    Česká kinantropologie.roč. 21, č. 4 (2017), s. 31-47.
  článek

  článek

 4. Bewertung der körperlichen Entwicklung und motorischen Leistungsfähigkeit von Mittelschuljungend / Július Kasa.    22 (1992), s. 143-146 : 4 tab., 2 grafy.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 5. Biologická zralost jedinců s nízkou a vysokou úrovní motorické výkonnosti / Suchomel Aleš.    Univerzita Karlova. (2001), s. 181-185 : il..Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  článek

  článek

 6. Biologické a motorické kritériá výberu uchádzačov do športových hokejových tried / Šelingerová, M. - Koštial, J. - Sedláček, J. - Dremmelová, I. - Šelinger, P..    10(4) (2000), s. 36-40.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 7. Biologický věk dětí s nízkou a vysokou úrovní motorické výkonnosti / Suchomel, A..    Hanelová, Zuzana. (2001), s. 442-445 : il..Pohyb a zdraví.
  článek

  článek

 8. Biologický věk dětí z hlediska školní tělesné výchovy / Suchomel, A..    Dobrý, Lubomír.68(1) (2002), s. 16-19.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 9. Concept of the physical performance in the maximal intensity intermittent exercise / Psota, R..    Rychtecký, Antonín.35(2) (1999), s. 65-76.Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  článek

  článek

 10. Determinácia motorickej výkonnosti športujúcej mládeže v puberte biologickým vekom / Mariana Šelingerová, Peter Šelinger.    Telesná výchova a šport.Roč. 20, č. 1 (2010), s. 21-24.
  článek

  článek