Výsledky vyhledávání

  1. Náhrada nemajetkové újmy osob vězněných v době nesvobody / Lukáš Hadamčík.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 6, s. 214-218.
    článek

    článek