Výsledky vyhledávání

 1. 55. výročie Katedry telesnej výchovy a športu Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici / Ivan Čillík, Ľudmila Jančoková, Naďa Vladovičová.    Telesná výchova a šport.Roč. 23, č. 1 (2013), s. VII.-VII..
  článek

  článek

 2. Aerobní schopnosti uchazečů o studijní obory TV a TVS na PedF UK v letech 1991-2012 / Martin Dlouhý ... [et al.] .    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 79, č. 2 (2013), s. 44-46.
  článek

  článek

 3. Akreditácia Fakulty športu na Prešovskej univerzite / Ján Junger.    14/3-4 (2004), s. 16-17.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 4. Analýza úrovně pohybové aktivity a inaktivity univerzitních studentů a studentek TV a jiných oborů / V. Kudláček ... [et al.].    Univerzita Palackého.31-38.Seminář v oboru kinantropologie.
  článek

  článek

 5. Do jara vzniknou z několika VOŠ veřejné neuniverzity / Husník, P..    Frey, Jiří.106/34 (2003), s. 10-11.Učitelské noviny.
  článek

  článek

 6. Humanitní předměty ve studiu tělesné výchovy na KTVS Univerzity Hradec Králové / Stloukalová, B..    Hodaň, Bohuslav. (2001), s. 25-30 : tab..Humanitní základy kinantropologických studií.
  článek

  článek

 7. Když školu řídili studenti : boloňský univerzitní model a jeho ozvěny ve střední Evropě / Stočes, J..    Urban, Jan.XXV/3 (2003), s. 36-40.Dějiny a současnost.
  článek

  článek

 8. Několik poznámek k metodologii historické práce / Vladimír Stančík.    Teplý, Zdeněk.7/2 (2003), s. 101-107.Česká kinantropologie.
  článek

  článek

 9. Studenti z Olomouce a okolí na staré olomoucké univerzitě (1827-1860) / Stanislava Kovářová.    Kaňák, Bohdan.2 (1993), s. 129-136.Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci.
  článek

  článek

 10. Šedesát let katedry gymnastiky FTVS UK v Praze / Miroslav Libra.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 79, č. 3 (2013), s. 45-48.
  článek

  článek