Výsledky vyhledávání

 1. Agenturní zaměstnávání a zprostředkování zaměstnání : minul zákonodárce cíl? / Alena Klikar, Jiří David.    145/11 (2006), s. 1339-1348.Právník.
  článek

  článek

 2. Agenturní zaměstnávání : dočasné zapůjčování zaměstnanců podle zákona o zaměstnanosti / Jouza, Ladislav.    10 (2004), s. 58-69.Práce a mzda.
  článek

  článek

 3. Analýza uplatnění absolventů Fakulty tělesné výchovy a sportu UK na pracovním trhu / Pavel Tilinger ... [et al.].    Teplý, Zdeněk.8/1 (2004), s. 7-18.Česká kinantropologie.
  článek

  článek

 4. Český trh práce a ESF / Hrabě, M..    Čermák, Lubomír.29/10 (2003), s. 18.Sociální politika.
  článek

  článek

 5. Čeští zaměstnanci se chystají do Unie / Bohatová, V. - Kouda, J..    Přikryl, Jan.31 (2003), s. příloha.Ekonom.
  článek

  článek

 6. Dvě poznámky k osobám zdravotně znevýhodněným a zdravotně postiženým / Olga Bičáková.    Havlíček, Karel.10/9 (2006), s. 8-13.Zdravotnictví a právo.
  článek

  článek

 7. Evropské sociální systémy a nezaměstnanost v Evropské unii / Petr Gola.    Žoha, Milan.16/3 (2007), s. 11-18.Právo pro podnikání a zaměstnání.
  článek

  článek

 8. Evropský pilíř sociálních práv / Tomáš Břicháček.    Právník.roč. 157, (2018), č. 11, s. 945-955.
  článek

  článek

 9. Firmy a zaměstnanci / Olga Bičáková.    Žoha, Milan.17/5 (2005), s. 7-20.Právo pro podnikání a zaměstnání.
  článek

  článek

 10. Hodnocení uplatnění absolventů studijních programů tělesná výchova a sport UK FTVS (1998-2005) na trhu práce / Pavel Tilinger, Petr Jansa, Karel Kovář.    18/1 (2008), s. 10-14.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek