Výsledky vyhledávání

 1. Historia et theoria iuris : printový a e-časopis pre mladých vedeckých pracovníkov právnických fakúlt na Slovensku.    Bratislava :  Právnická fakulta UK,
  http://hticasopis.blogspot.sk/
  časopis

  časopis

 2. Právník : teoretický časopis pro otázky státu a práva.    1966-1990 Praha : Academia  1991- Praha : Ústav státu a práva AV ČR
  Právník

  časopis