Výsledky vyhledávání

 1. Deficity zákonodárství a zákonodárného procesu v ČR / Marian Kokeš.    Proměny dělby moci Česko-polský právnický seminář.2015, s. 81-92.
  článek

  článek

 2. Demokratický právní stát v judikatuře Ústavního soudu ČR / Maxim Tomoszek.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 10, (2015), No. 3, s. 41-55.
  článek

  článek

 3. Důstojnost člověka podle Giovanniho Pika della Mirandola - inspirace pro právo / Olga Rosenkranzová.    Právník.roč. 156, (2017), č. 2, s. 134-151.
  článek

  článek

 4. Dvojaká povaha práva / R. Alexy ; [přeložil Alexander Bröstl].    Právny obzor.roč. 95, (2016), č. 1, s. 3-11.
  článek

  článek

 5. Formy působení základních práv / Michal Bartoň.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 10, (2015), No. 1, s. 7-26.
  článek

  článek

 6. Idea přirozeného práva v díle M.T. Cicerona / Richard Pomahač.    Soukup, Ladislav.21 (1978), s. 211-236.Právněhistorické studie.
  článek

  článek

 7. Je hrazení lékařské péče ve formě poplatků v souladu s ekvitou? / Sylva Štěrbová.    Právní aspekty sociálního státu.2014, s. 179-188.
  článek

  článek

 8. Jsou právní principy a soudcovská rozhodnutí pramenem práva? / Kühn, Z..    9/3 (2001), s. 236-245.Časopis pro právní vědu a praxi.
  článek

  článek

 9. Kauza jako ekonomický motiv vzniku závazku / Zdena Pinkavová.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 8, (2013), No. 1, s. 93-100.
  článek

  článek

 10. K některým obecným právním zásadám a k jejich logickým základům / Jaroslav Krecht.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.144/10 (2005), s. 1169-1178.Právník.
  článek

  článek