Výsledky vyhledávání

 1. Hrdelní soudnictví Českých zemí : soupis pramenů a literatury / uspořádali Jindřich Francek a Tomáš Šimek.    Praha :  Státní oblastní archiv,
  časopis

  časopis

 2. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví.    Praha :  C.H. Beck,  1993-
  Právní rozhledy

  časopis

 3. Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek / předseda redakční rady Pavel Kučera.    Praha :  Nejvyšší soud ČR,  1971-
  Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek

  časopis

 4. 4.Soudce

  Soudce : časopis Soudcovské unie České republiky.    Praha : Soudcovská unie České republiky, 1996-  1999-2004 Praha : Orac  2004-2007 Praha : LexisNexis CZ  2008-2015 Praha : Havlíček Brain Team  2015- Praha :
  Soudce

  časopis

 5. Verordnungsblatt des k. k. Justizministeriums.    Wien :  Druck und Verlag der k. k. Hof- und Staatsdruckerei,
  časopis

  časopis