Výsledky vyhledávání

 1. Acquis justice a vnitřních věcí po Amsterodamu / Pikna, B..    Winterová, Alena.LI/2 (2003), s. 122-131.Justiční praxe.
  článek

  článek

 2. Actes de gouvernement v soudobém francouzském právu : kompromis mezi soudním přezkumem a politikou / Jan Malíř.    Právník.roč. 157, (2018), č. 2, s. 89-114.
  článek

  článek

 3. Aplikovatelnost online dispute resolution v podmínkách justice / Dominika Galajdová, Jan Zibner.    Soudní rozhledy.roč. 25, (2019), č. 5, s. 146-149.
  článek

  článek

 4. Bilinguisme ou bijuridisme? Certaines difficultés de la traduction juridique dues a la spécificité des systemes juridiques nationaux / Leona Černá.    Univerzita Palackého.35-40.Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
  článek

  článek

 5. Cesty k efektivnější justici / Jaroslav Mádr.    Havlíček, Karel.8/6 (2006), s. 2-10.Soudce.
  článek

  článek

 6. Čarodějnické procesy na Nymbursku na počátku 17. století / Petr Kreuz.    Soukup, Ladislav.34 (1997), s. 127-161.Právněhistorické studie.
  článek

  článek

 7. Dějiny kriminality a hrdelního soudnictví v evropském kontextu : středověk a raný novověk / Jaroslav Pánek.    Šimek, Tomáš. (1995), s. 3-14.Hrdelní soudnictví Českých zemí.
  článek

  článek

 8. Diskriminace z důvodu pohlaví před českými soudy - typologie případů, únikové strategie a strach z chráněných důvodů / Barbara Havelková.    Jurisprudence.roč. 28, (2019), č. 2, s. 1-12.
  článek

  článek

 9. "Dobrá změna" v polské soudní moci / Dariusz Mazur, Żurek, Waldemar.    Státní zastupitelství.roč. 14, (2016), č. 6. s. 8-24.
  článek

  článek

 10. Dohoda o přidružení České republiky k Evropské unii v judikatuře Evropského soudního dvora / Grygar, J..    11/6 (2002), s. 33-37.Evropské a mezinárodní právo.
  článek

  článek