Výsledky vyhledávání

 1. Abhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Österreich.    Wien :  Verlag der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Österreich,  1982-
  časopis

  časopis

 2. Acta agraria et silvestria. Seria leśna.    Kraków :  Polska Akademia Nauk, Oddzial w Krakowie,  1961-1965
  časopis

  časopis

 3. Acta agraria et silvestria. Series silvestris.    Krakow :  Państwowe Wydawn. Naukowe,  1966-
  časopis

  časopis

 4. Acta andragogica ... : zborník Katedry andragogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.    Bratislava : Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2008-
  časopis

  časopis

 5. Acta archaeologica Opaviensia.    Opava : Ústav archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, 2004- .  svazků
  Acta archaeologica Opaviensia

  časopis

 6. Acta Archaeologica Waweliana.    Kraków : Wydawnictwo "Secesja", 1993-
  Acta Archaeologica Waweliana

  časopis

 7. Acta Carpathica Occidentalis = Příroda Západních Karpat.    Vsetín : Ve Zlíně :  Muzeum regionu Valašsko ; Muzeum jihovýchodní Moravy,  2010- .  sv.
  http://www.muzeumvalassko.cz/publikace/acta-carpathica-occidentalis/
  Acta Carpathica Occidentalis

  časopis

 8. Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského = Internationale Revue für Studien über J.A. Comenius und Ideengeschichte der Frühen Neuzeit = International review of Comenius studies and early modern intellectual history.    Praha :  Praha :  Filosofia,  Academia  [1969]- .  sv.
  Acta Comeniana

  časopis

 9. Acta Facultatis Forestalis Zvolen - Czechoslovakia : zborník vedeckých prác lesníckej fakulty vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene.    Bratislava :  Príroda,  [1958]-1992
  časopis

  časopis

 10. Acta Facultatis Forestalis Zvolen - Slovakia : zborník vedeckých prác Lesníckej fakulty technickej univerzity vo Zvolene.    Zvolen :  Technická univerzita,  1993-
  časopis

  časopis