Výsledky vyhledávání

 1. Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica.    Praha : Universita Karlova, 1958-  1990- Praha : Karolinum
  Acta Universitatis Carolinae

  časopis

 2. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Facultas Paedagogica. Psychologica.    Praha :  SPN,  1983
  Acta Universitatis Palackianae Olomucensis

  časopis

 3. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Paedagogica-Psychologica-(Sociologica) / hlavní redaktor Milan Hejtmánek.    Olomouc :  Vydavatelství Univerzity Palackého,
  časopis

  časopis

 4. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Psychologica / hlavní redaktor Jaroslav Dušek.    Olomouc :  Vydavatelství Univerzity Palackého,
  časopis

  časopis

 5. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství ... [elektronický zdroj].    Olomouc :  Univerzita Palackého,  [2008?]- .  CD-ROM
  časopis

  časopis

 6. Animal Behaviour.    London :  Academic Press,  1938-
  Animal Behaviour

  časopis

 7. Behaviour : an international journal of comparative ethology.    Netherlands, Leiden :  E. J. Brill,  [1947]- .  sv.
  časopis

  časopis

 8. Československá psychologie : časopis pro psychologickou teorii a praxi.    Praha : Československá akademie věd, 1957-  [1966-1968]- Praha : Academia  [1969-1992]- Praha : Psychologický ústav ČSAV  [1993]- Praha : Psychologický ústav AV ČR .  sv.
  http://cspsych.psu.cas.cz
  Československá psychologie

  časopis

 9. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku ... : sborník z konference.    Brno : Tišnov :  Praha :  Olomouc :  Psychologický ústav Akademie věd ČR ; Sdružení SCAN,  Centrum adiktologie Psychatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN Univerzity Karlovy v Praze : Sdružení SCAN  Univerzita Palackého v Olomouci  [2000]- .  sv.
  časopis

  časopis

 10. Pedagogická revue / vedúca redaktorka M. Institorisová.    Bratislava :  Slovenské pedagogické nakladateľstvo,  1949-
  časopis

  časopis