Výsledky vyhledávání

 1. Aktivní přístup k informacím o životním prostředí se zaměřením na informační systémy / Ondřej Vícha.    Acta Iuridica Olomucensia.Vol. 11, No. 2 (2016), s. 193-202.
  článek

  článek

 2. Česká vodoprávní legislativa a vstup do Evropské unie / Punčochář, P..    3/4 (2004), s. 2-4.Právo a podnikání.
  článek

  článek

 3. Činnosť Rímskeho klubu a ochranno-právny aspekt environmentalistiky / Jarmila Chovancová.    Košičiarová, Soňa.17 (1995), s. 85-91.Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae.
  článek

  článek

 4. Čistí až na kost : EU zavede environmentální povinné ručení firem a živnostníků / Šmejkal, V..    Přikryl, Jan.22 (2003), s. 26.Ekonom.
  článek

  článek

 5. Člověk a zdraví / Jan Tupý.    Pedagogická kinantropologie 2002 Univerzita Karlova.s. 94-96.
  článek

  článek

 6. Ekologické aspekty športov v prírode / Janka Vrabcová.    Telesná výchova a šport.Roč. 21, č. 3 (2011), s. 33-34.
  článek

  článek

 7. Expozice dětí atmosférickému aerosolu při školní tělesné výchově - zdroj zdravotních rizik /.    Tělesná výchova a sport mládeže.roč. 81, č. 2 (2015), s. 7-13.
  článek

  článek

 8. Finančné právo a životné prostredie / Ľubomír Grúň.    Košičiarová, Soňa.17 (1995), s. 188-212.Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae.
  článek

  článek

 9. Hygiena telovýchovného a športového prostredia v kontexte súčasnej legislatívy / Marcel Nemec, Ján Junger.    Telesná výchova a šport.Roč. 22, č. 2 (2012), s. 42-44.
  článek

  článek

 10. Je zájem občanů o tělovýchovná zařízení v severočeském regionu? / Petr Jansa, Jiří Novotný, Jan Votruba.    24 (1992/93), s. 127-137 : 7 tab..Tělesná kultura.
  článek

  článek