Výsledky vyhledávání

 1. Alternatívne programy vo vyučovaní športovej gymnastiky na FTVŠ UK / Elena Strešková.    Slamka, Miloš.38 (1997), s. 5-34 : 6 tab., 7 grafů.Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae.
  článek

  článek

 2. Didaktické řídící styly na 1. stupni základní školy / Jan Tupý.    Dobrý, Lubomír.64/8 (1998), s. 44-46.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 3. Dobrodružná výchova na školách / Neuman, J..    Perič, Tomáš. (2001), s. 89-93.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  článek

  článek

 4. Estetické športy v študijných programoch na FTVŠ UK / Elena Strešková.    17/3-4 (2007), s. 39-42.Telesná výchova a šport.
  článek

  článek

 5. Eurytmia - koncept olympijskej filozofie Pierra de Coubertin / František Seman, Marcel Nemec.    Telesná výchova a šport.Roč. 23, č. 3 (2013), s. 2-6.
  článek

  článek

 6. Jak učit lyžovat / Jiří Soukup.    Dobrý, Lubomír.60/1 (1994), s. 7-10.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 7. Krize velkých výzkumných projektů v pedagogické kinantropologii a potřeba změnit praxi / Vratislav Svatoň.    Pedagogická kinantropologie 2002 Univerzita Karlova.s. 147-152.
  článek

  článek

 8. Pedagogicko-kinantropologický výzkum v USA / Jana Šafaříková, Lubomír Dobrý.    Pedagogická kinantropologie 2002 Univerzita Karlova.s. 39-93.
  článek

  článek

 9. Problémy ve výuce atletiky / F. Langer.    Univerzita Palackého.43-53 : tab..Seminář v oboru kinantropologie.
  článek

  článek

 10. Transformace školní tělesné výchovy / Horkel, V..    Perič, Tomáš. (2001), s. 56-59.Sport v České republice na začátku nového tisíciletí.
  článek

  článek