Výsledky vyhledávání

 1. Najnovšie trendy v prevencii a liečbe zranení vo futbale / Marián Vanderka.    Telesná výchova a šport.roč. 24, č. 3 (2014), s. 49-51.
  článek

  článek

 2. Poranění při skoku do výšky - příčina, prevence a rehabilitace / F. Langer.    Univerzita Palackého.36-43.Seminář v oboru kinantropologie.
  článek

  článek

 3. Pracovní úrazy : prevence a praxe / Marie Adamová.    Práce a mzda.Roč. 63, (2015), č. 11, s. 22-25.
  článek

  článek

 4. Prevence zranění ve volejbale / Rostislav Vorálek, Lucie Kotlasová.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 79, č. 4 (2013), s. 17-20.
  článek

  článek

 5. Preventivní příprava pro zajištění bezpečnosti žáků a studentů při výuce plavání a sportovně turistických akcích u vody / Tomáš Miler.    Tělesná výchova a sport mládeže.roč. 82, č. 1 (2016), s. 37-41.
  článek

  článek

 6. Rozvoj reaktibility a pádové techniky / Jaroslav Krištofič.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 79, č. 5 (2013), s. 23-28.
  článek

  článek

 7. Úrazy a choroby dětí / Lenka Cinglová.    Dobrý, Lubomír.68(6) (2002), s. 16-18.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 8. Vliv nových trendů v alpském lyžování na úrazovost na sjezdových tratích / Jandová, S..    Hanelová, Zuzana. (2001), s. 206-208 : 2 tab..Pohyb a zdraví.
  článek

  článek

 9. Zdravotní prevence v triatlonu (závěry lékařského sledování rozšířené dorostenecké reprezentace 1994-95) / Michaela Bělská.    Perič, Tomáš. (1997), s. 463-466 : grafy.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  článek

  článek