Výsledky vyhledávání

 1. "... Prečo by sa žiaci nemohli naučiť celoživotnej starostlivosti o svoj pohybový systém" / Horniaček, R..    Dobrý, Lubomír.66(3) (2000), s. 20-26.Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 2. Aquafitness jako součást prevence proti osteoporóze / Dagmar Šimberová, Kateřina Polášková.    Masarykova univerzita.199-201.Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu.
  článek

  článek

 3. Fyzická aktivita a prevence cukrovky / Štěpán Svačina.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 77, č. 2 (2011), s. 2-6.
  článek

  článek

 4. Fyzická aktivita a výživa v prevenci nádorových onemocnění / Štěpán Svačina.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 77, č. 3 (2011), s. 2-5.
  článek

  článek

 5. Integrovaná rehabilitace a profylaxe u kardiaků : systém, hudební terapie, plavecká terapie / Wolfgang Mastnak.    Pavlů, Dagmar. (1996), s. 175-179.Kvalita života zdravotně postižených a starších občanů.
  článek

  článek

 6. Je telesná výchova prostriedkom alebo cieľom? / Tomáš Stejskal.    Dobrý, Lubomír.65(2) (1999), s. 12-14 : 1 obr..Tělesná výchova a sport mládeže.
  článek

  článek

 7. Kondičná príprava, prevencia, rehabilitácia vo vrcholovom futbale na pozadí 20. medzinárodnej konferencie v Bologni / Marián Vanderka, Tomáš Mihálik, Tomáš Kampmiller.    Telesná výchova a šport.Roč. 21, č. 2 (2011), s. 32-38.
  článek

  článek

 8. Motivating physical activity for disease prevention / Istvan Soos, Stuard Biddle.    Rychtecký, Antonín.33/2 (1997), s. 55-59 : 1 tab..Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica.
  článek

  článek

 9. Motorická aktivita a zdravotní stav sportovce / Jaroslav Motyčka.    Perič, Tomáš. (1997), s. 197-198.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  článek

  článek

 10. Náhlá kardiovaskulární smrt mladého sportovce a jak jí předcházet. I. část, Preventívní skríninkové vyšetření sportujících dětí a mládeže / Bohdan Semiginovský.    Tělesná výchova a sport mládeže.Roč. 78, č. 1 (2012), s. 47-48.
  článek

  článek