Výsledky vyhledávání

 1. Asistovaná reprodukce : nová právní úprava / Ondřej Frinta.    4/4 (2007), s. 123-130.Právní fórum.
  článek

  článek

 2. E-zdravotnictví a elektronická zdravotnická dokumentace / Lenka Tušerová.    Havlíček, Karel.11/2 (2007), s. 3-6.Zdravotnictví a právo.
  článek

  článek

 3. Chráněné statky osobnostní / Ivo Telec.    15/8 (2007), s. 271-281.Právní rozhledy.
  článek

  článek

 4. Informovaný souhlas a vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci / Roman Žďárek.    Havlíček, Karel.11/3-4 (2007), s. 17-21.Zdravotnictví a právo.
  článek

  článek

 5. K objektivní odpovědnosti za škodu na zdraví ve zdravotnictví de lege lata a de lege ferenda / Vladislav Jirka.    15/10 (2007), s. 347-354.Právní rozhledy.
  článek

  článek

 6. K právní dovolenosti umělého oplodnění ženy ktyokonzervovanými spermiemi zemřelého manžela / Lubomír Ptáček.    Rodinné listy.roč. 18, (2019), č. 6, s. 21-27.
  článek

  článek

 7. Kdy poskytnout informace chráněné lékařským tajemstvím pro trestní řízení, aneb nad nálezem Ústavního soudu I. ÚS 321/06 / Otto Dostál.    Havlíček, Karel.11/5 (2007), s. 13-16.Zdravotnictví a právo.
  článek

  článek

 8. Medicínskoprávní a trestněprávní aspekty asistované reprodukce / Petr Blažek.    Právní rozhledy.Roč. 21, č. 9, s. 312-321.
  článek

  článek

 9. Několik úvah o právním postavení alternativní medicíny / Radek Vizinger.    Havlíček, Karel.12/7-8 (2008), s. 3-14.Zdravotnictví a právo.
  článek

  článek

 10. Právní odpovědnost při poskytování zdravotní péče / Roman Žďárek.    Havlíček, Karel.11/3-4 (2007), s. 9-10.Zdravotnictví a právo.
  článek

  článek