Výsledky vyhledávání

 1. Blokové řízení / Novotný, V..    Heger, Vladimír.13/35 (2002), s. 8.Veřejná správa.
  článek

  článek

 2. Čestné prohlášení ve správním řízení / Novotný, V..    Heger, Vladimír.13/46 (2002), s. 12,21.Veřejná správa.
  článek

  článek

 3. Dobrá správa a soudní řízení správní / Polián, M..    Heger, Vladimír.13/32 (2002), s. 12,21.Veřejná správa.
  článek

  článek

 4. Druhy rozhodnutí v novém správním řádu / Josef Vedral.    Skálová, Pavla.39/6-7 (2006), s. 325-365.Správní právo.
  článek

  článek

 5. Elektronické podání a doručování / Pavel Mates.    14/5 (2005), s. 9-16.Právo a podnikání.
  článek

  článek

 6. Exekuce na nepeněžité plnění dle správního řádu / Pavel Brach.    Svoboda, Zdeněk.14/4 (2006), s. 36-40.Právní rádce.
  článek

  článek

 7. Hrozící opakování zásahu : jeden z alternativních předpokladů legitimace k žalobě na ochranu před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu / David Hipšr.    Bělovský, Petr.14/8 (2005), s. 16-19.Jurisprudence.
  článek

  článek

 8. Jak, co a kdy dokazovat v řízení před správním soudem / Karel Svoboda.    Skálová, Pavla.40/8 (2007), s. 550-560.Správní právo.
  článek

  článek

 9. Jednání jménem družstevní záložny za nucené správy / Lisse, L..    10/4 (2002), s. 165-169.Právní rozhledy.
  článek

  článek

 10. Je rozhodování obce ve vlastní věci opravdu nepodjaté? / Stanislav Kadečka.    13/13 (2005), s. 477-484.Právní rozhledy.
  článek

  článek