Výsledky vyhledávání

 1. Diplomatické styky Svrchovaného řádu maltézských rytířů (nejen) s Českou republikou / Sladký, P..    Matějka, Dobroslav.XXVII/7 (2003), s. 28-30.Mezinárodní politika.
  článek

  článek

 2. Dvojité štátne občianstvo v národnom a medzinárodnom práve - aplikačné otázky : (zásada efektivity v európskej praxi) / Lucia Mokrá.    Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae.roč. 37, (2018), č. 1, s. 124-147.
  článek

  článek

 3. Judikatura mezinárodních soudů ve věcech ochrany mořského prostředí a mořských živých zdrojů / Dominik Andreska.    České právo životního prostředí.roč. 16, (2016), č. 1, s. 8-31.
  článek

  článek

 4. Mezinárodní smlouvy : jejich klasifikace, sjednávání, ratifikace a právní účinky / Štěpán Hůlka, Jan Kysela.    13/6 (2005), s. 191-200.Právní rozhledy.
  článek

  článek

 5. Mezinárodní smlouvy podle čl. 10 Ústavy ČR a otázky související / Naděžda Šišková.    2/8 (2005), s. 291-297.Právní fórum.
  článek

  článek

 6. Nástroje obchodní politiky ES a ochranná opatření / Kateřina Říhová.    Svoboda, Zdeněk.14/8 (2006), s. 18-20,22-25.Právní rádce.
  článek

  článek

 7. Nová kategorie mezinárodních smluv dle zákona o civilním letectví ve vztahu k ustanovení článku 83 bis Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a její ústavněprávní meze / Michal Svěrák.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.147/6 (2008), s. 593-616.Právník.
  článek

  článek

 8. O možnostech právní ochrany před kybernetickým útokem ze zahraničí podle mezinárodního práva veřejného / Tomáš Bruner.    Právník.Roč. 154, (2015), č. 4, s. 308-322.
  článek

  článek

 9. Přínos trestních tribunálů OSN mezinárodnímu trestnímu právu / Petr Válek.    Jasná, Eva.6/3 (2007), s. 67-76.Trestněprávní revue.
  článek

  článek

 10. Případ zacházení se zadrženými na Guantanamu / Renáta Klečková.    Jasná, Eva.4/9 (2005), s. 237-242.Trestněprávní revue.
  článek

  článek