Výsledky vyhledávání

 1. Das Eherecht in der Tschechischen Republik / Lenka Westphalová.    Zeitschrift für das gesamte Familienrecht.Jg. 62, (2015), Nr. 18, s. 1573-1574.
  článek

  článek

 2. Institut manželství a zákoník práce / Mašek, D..    Peroutková, Věra.5/6 (2003), s. 10-13.Právo a rodina.
  článek

  článek

 3. K hypotetickému vypořádání společného jmění / Petra Juřátková.    Časopis pro právní vědu a praxi.roč. 24, (2016), č. 4, s. 569-582.
  článek

  článek

 4. K možnosti existence obligačních vztahů mezi oběma manžely jako subjekty majetkového společenství a jesním z nich / Filip Melzer, Petr Tégl.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 12, s. 432-439.
  článek

  článek

 5. K právu bydlení manželů a jeho uplatnění při výpovědi z nájmu bytu podle § 711 odst. 2 písm. c) ObčZ / Jiří Handlar.    15/10 (2007), s. 354-360.Právní rozhledy.
  článek

  článek

 6. Ke škodě věci se na začátku na předmanželskou smlouvu nemyslí, problém může být i hypotéka / Romana Lužná.    Právo a rodina.Roč. 16, (2014), č. 12, s. 8-10.
  článek

  článek

 7. Koncepcia rímskeho manželstva podľa klasického právnika Modestina / Róbert Brtko.    Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae.roč. 37, (2018), č. 2, s. 45-56 .
  článek

  článek

 8. Majetkové poměry manželů v judikatuře Soudního dvora EU / Lucie Zavadilová.    Právní rozhledy.roč. 27 (2019), č. 7, s. 229-234.
  článek

  článek

 9. Manželské majetkové právo a podíl v obchodní korporaci / Jaromír Kožiak.    Obchodní právo.roč. 28, (2019), č. 5, s. 22-34.
  článek

  článek

 10. Matrimonium claudicans a uzavírání manželství s cizincem nebo v zahraničí / Josef Mrázek.    15/9 (2007), s. 309-317.Právní rozhledy.
  článek

  článek