Výsledky vyhledávání

 1. Current law : monthly digest.    London :  Sweet and Maxwell,
  časopis

  časopis

 2. Dokumenty Evropské unie : pravidelná příloha Mezinárodní politiky.    Praha :  Ministerstvo zahraničních věcí,  [2000-2003]
  časopis

  časopis

 3. Dokumenty Evropské unie : pravidelná příloha Mezinárodní politiky.    Praha :  Orbis - Tisková agentura,  1994-1999
  časopis

  časopis

 4. ELTE Law Journal.    Budapest : Eötvös University Press, [2013]-
  Plné texty 2013-
  časopis

  časopis

 5. European studies : the review of European law, economics and politics.    Praha : Wolters Kluwer, 2014-
  European studies

  časopis

 6. Evropské právo / připravil Rainer Arnold ... [et al.].    Praha :  C.H. Beck,  1997
  časopis

  časopis

 7. Mezinárodní a srovnávací právní revue = International and Comparative Law Review.    Olomouc :  Univerzita Palackého. Právnická fakulta,  2002- .  sv.
  http://iclr.upol.cz/
  Mezinárodní a srovnávací právní revue

  časopis

 8. Mezinárodní právní revue = International Law Review.    Praha : Olomouc  Orac : Univerzita Palackého. Právnická fakulta,  2001
  časopis

  časopis

 9. Official journal : legislation L [and] C information and notices.    Luxembourg :  Office for Official Publications of the European Communities,
  časopis

  časopis

 10. Pobyt cizinců: vybrané právní problémy ... : sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne ... v Kanceláři veřejného ochránce práv - Pobyt cizinců: vybrané právní problémy ... : sborník ze semináře / editoři: Dalibor Jílek, Pavel Pořízek.    Brno : Kancelář veřejného ochránce práv, [2015]  ©2015 .  svazků
  Plný text 2014
  Pobyt cizinců: vybrané právní problémy

  časopis