Výsledky vyhledávání

 1. A brief insight into disinheritance / Adam Talanda, Iveta Talandová.    International and comparative law review.Vol. 16, (2016), No. 1, p. 153-160.
  článek

  článek

 2. České zemské dědické právo 16. století / Antonín Sýkory.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.146/7 (2007), s. 803-817.Právník.
  článek

  článek

 3. České zemské dědické právo 16. století / Antonín Sýkora.    Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta.7 (2007), s. 803-811.Právník.
  článek

  článek

 4. Česko-rakouská civilistika a dědické právo / Ondřej Horák, Olga Rosenkranzová.    Ad notam.roč. 22, (2016), č. 6, s. 21-23.
  článek

  článek

 5. Darování pro případ smrti - trojský kůň dědického práva / Adam Talanda.    Právní rozhledy.Roč. 23, (2015), č. 13-14, s. 474-481.
  článek

  článek

 6. Darování pro případ smrti a jeho zdanění / Ondřej Horák, Martin Pop.    Bulletin advokacie.Roč. 23, (2016), č. 3, s. 21-23.
  článek

  článek

 7. Darování pro případ smrti a ochrana dědiců (k diskusi o novelizaci občanského zákoníku) / Ondřej Horák.    Právní rozhledy.Roč. 22, (2014), č. 22, s. 783-785.
  článek

  článek

 8. Dědění podílu v obchodních společnostech a družstvu / Martina Daduová.    Obchodní právo.roč. 27, (2018), č. 5, s. 182-194.
  článek

  článek

 9. Dědická instituce jako základní obsahová náležitost testamentu / Petr Dostalík.    Časopis pro právní vědu a praxi.(2012), Roč. 20, č. 3, s. 275-282.
  článek

  článek

 10. Dědická nezpůsobilost / Iveta Talandová.    Právo a rodina.roč. 20, (2018), č. 8, s. 12-15.
  článek

  článek