Výsledky vyhledávání

  1. Pobyt cizinců: vybrané právní problémy ... : sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne ... v Kanceláři veřejného ochránce práv - Pobyt cizinců: vybrané právní problémy ... : sborník ze semináře / editoři: Dalibor Jílek, Pavel Pořízek.    Brno : Kancelář veřejného ochránce práv, [2015]  ©2015 .  svazků
    Plný text 2014
    Pobyt cizinců: vybrané právní problémy

    časopis