Výsledky vyhledávání

 1. Aktuální otázky svobody usazování (podnikání) obchodních společností / Doležil, T. ; Salač, J..    11/5 (2003), s. 224-229.Právní rozhledy.
  článek

  článek

 2. Aplikace práva hospodářské soutěže ve sportu a poslední vývoj v této oblasti / Jiří Janák.    Soukromé právo.roč. 7, (2019), č. 9, s. 16-24.
  článek

  článek

 3. Distanční forma studia sportovního managementu a licenčních kurzů tělovýchovných služeb / Blahoslav Komeštík, Bohumil Půža.    Masarykova univerzita.88-91.Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu.
  článek

  článek

 4. Dobrovolně povinná akce : sociální odpovědnost firem - chomout nebo injekce pro evropské podnikání? / Šmejkal, V..    Přikryl, Jan.19 (2003), s. 34-35.Ekonom.
  článek

  článek

 5. Dynamika změn tržních podmínek tělesné výchovy a sportu v České republice / Eva Čáslavská.    Perič, Tomáš. (1997), s. 347-349.Sborník referátů z národní konference Tělesná výchova a sport na přelomu století.
  článek

  článek

 6. E-právo pro e-obchod / Hodková, I. - Brabec, F..    Svoboda, Zdeněk.9/10 (2001), s. 22-25.Právní rádce.
  článek

  článek

 7. Evropská charta pro malé podniky : pracovněprávní předpisy k rozvoji malého a středního podnikání / Jouza, L..    LI/5 (2003), s. 16-25.Práce a mzda.
  článek

  článek

 8. Evropská charta pro malé podniky se uplatňuje i v České republice / Jouza, L..    Báča, Jaromír.6 (2003), s. 33-40.Účetnictví.
  článek

  článek

 9. Firemní dodatky. 1. / Ludmila Lochmanová.    Svoboda, Zdeněk.14/5 (2006), s. I-XI.Právní rádce.
  článek

  článek

 10. Firemní dodatky. 2. / Ludmila Lochmanová.    Svoboda, Zdeněk.14/6 (2006), s. I-X.Právní rádce.
  článek

  článek